Work with us.

Senior developer

Ja arsyet pse TI dhe NE do të jemi mirë së bashku.

1. NE jemi shtëpia e parë e softwer-it në Shkodër. Ne jemi inovativë, të freskët në qytet dhe me rrënjë italiane.

2. TI dëshiron të kodosh duke përdorur teknologjinë më të fundit.

3. NE kemi nevojë për një zhvillues të zgjuar që koordinon programuesit tonë dhe t'i bëjë ata të përkryer.

4. TI dëshiron të jesh një Lider dhe të bësh ALBA NSI shtëpinë më të madhe software-ike në Shqipëri.

Nëse përvojë 4+ vite dhe je i aftë në JAVASCRIPT (sidomos NODEJS dhe ANGULAR) të ka ngelur vetëm një gjë për të bërë:

BASHKOHU EKIPIT TONË!

APLIKO TANI!Apliko për këtë pozicion

Dërgo me email motivimin tënd dhe bashkelidhur CV tënde

Apliko

Apply to this position

Send an email with your motivations and upload your CV

Apply to this position