Work with us.

IT System Administrator

Keni një esperiencë të mirë dhe je i apasionuar pas konfigurimit dhe administrimit të sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike?

ALBA NSI po të kërkon!

DETYRAT TUAJA DO TE JENË:

 • Menxhim i infrastrukturës Windows dhe VMware, rrjetave kompjuterike dhe magazinës së të dhënave në rast aksidentesh
 • Monitorim të infrastrkturës të kompanive klient, në mënyrë që të parandalohet çdo dështim dhe të veprohet menjëherë për zgjidhjen e tyre
 • Menaxhim të Active Directory (përdorues, të drejta, DNS, DHCP, etj.)
 • Menaxhim i problemeve lidhur me postën elektronike, sin ë anën klient po ashtu dhe server
 • Menaxhim të nevojave dhe problemeve lidhur me postet e punës klient (PC, telefon desktop, smartphone, tablet dhe printer)
 • Sigurimi i ndihmës “help desk” për përdoruesit
 • Azhornim i procedurave, wiki dhe i skedarëve të ndryshëm të rrjetit.

NEVOJAT TONA JANË:

Njohuri shumë të mira dhe kapacitet menaxhimi të:

 • infrastrukturës VMware (të paktën 3 vite eksperiencë)
 • sistemeve server në platforma Microsoft (të paktën 3 vite eksperiecë)
 • infrastrukturës të bazuar në Active Directory
 • sistemeve të postës elektronike të tipologjisë korporatë (Microsoft Exchange, Zimbra, etj.)
 • infrastrukturës së rrjeteve kompjuterike
 • sistemeve klient në platformën Microsoft.

DO TË PËRBENTE AVANTAZH SIKUR TE ZOTËRONI:

 • Çertifikime teknike, veçanërisht në Microsoft dhe VMware
 • Njohuri mbi sisteme Apple
 • Njohuri mbi magazinimin e të dhënave.

Vendi: Shkodër

Apliko tani!

Dërgo CV dhe letrën tënde të motivimit në adresën e-mail: job@albansi.com

Apply to this position

Send an email with your motivations and upload your CV

Apply to this position